Mẫu biên bản thương thảo hợp đồng mới nhất năm 2024

Mẫu thương thảo hợp đồng tư vấn là mẫu biên bản được lập ra khi giữa hai bên có sự thương thảo về bản hợp đồng giữa bên giao thầu và bên nhận thầu. Biên bản sẽ là văn bản ghi chép lại toàn bộ nội dung của cuộc thương thảo hợp đồng, nội dung của hợp đồng, trách nhiệm của hai bên. Chúng tôi – Công ty Luật DFC thông qua Tổng đài 0913.348.538 gửi đến bạn mẫu thương thảo hợp đồng tư vấn thông qua bài viết dưới đây.

1. Thương thảo hợp đồng tư vấn là gì?

Thương thảo hợp đồng tư vấn như đã nói ở trên có đối tượng thương thảo là hợp đồng tư vấn. Theo đó, hai bên thỏa thuận các điều khoản liên quan đến hợp đồng tư vấn như nội dung hợp đồng, trách nhiệm của hai bên. Thương thảo hợp đồng tư vấn được thể hiện đảm bảo nhất là hình thức văn bản. 

2. Mẫu thương thảo hợp đồng tư vấn mới nhất hiện nay

Đội ngũ luật sư của Công ty Luật DFC với nhiều năm kinh nghiệm trong giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng kinh doanh thương mại, trong đó có các vấn đề liên quan đến thương thảo hợp đồng tư vấn. Vì vậy, với mong muốn phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng để nhằm cung cấp cho Khách hàng những thông tin liên quan cũng như dễ dàng tiếp cận với mẫu thương thảo hợp đồng tư vấn đảm bảo quyền lợi thì chúng tôi xin gửi đến Quý Khách hàng mẫu thương thảo hợp đồng tư vấn như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— oOo —

_____, ngày___ tháng___năm___

BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG

(đối với gói thầu tư vấn giám sát)

Gói thầu: …… [ghi tên gói thầu]

Số: …………….. / ……………………..

 • Căn cứ pháp lý: [nêu các căn cứ pháp lý liên quan đến gói thầu như: Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức; văn bản phê duyệt dự án, KHLCNT; các văn bản liên quan đến gói thầu…].

Hôm nay, ngày … / … / ………… tại địa chỉ: …………….., chúng tôi, đại diện cho các bên thương thảo hợp đồng, gồm có:

BÊN MỜI THẦU: …………….. [ghi tên Bên mời thầu]

 • Đại diện: ……………..
 • Chức vụ: ……………..
 • Địa chỉ: ……………..
 • Điện thoại: …………….. Fax: ……………..

NHÀ THẦU: ……………….. [ghi tên nhà thầu]

 • Đại diện: ……………..
 • Chức vụ: ……………..
 • Địa chỉ: ……………..
 • Điện thoại: …………….. Fax: ……………..

Hai bên đã thương thảo (1) và thống nhất những nội dung trong hợp đồng như sau:

 • Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa HSMT và HSDT, giữa các nội dung khác nhau trong HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;
 • Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu phát hiện và đề xuất trong HSDT (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương án kỹ thuật thay thế của nhà thầu nêu trong HSMT có quy định cho phép nhà thầu chào phương án kỹ thuật thay thế;
 • Thương thảo về nhân sự:
 • Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu;
 • Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng;
 • Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu nếu có)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu nếu có)

 

 

 

 

 

 Việc thương thảo hợp đồng kết thúc vào ……………..ngày … / … / …………. Biên bản thương thảo hợp đồng được lập thành …….. bản, bên A giữ ……….. bản, bên B giữ………. bản, các biên bản có giá trị pháp lý như nhau./.

Trên đây là nội dung tư vấn của đội ngũ Luật sư DFC cho vấn đề Mẫu thương thảo hợp đồng tư vấn. Nếu có thêm bất kỳ thắc mắc hay cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email: luatsudfc@gmail.com hoặc gọi điện tới tổng đài 0913.348.538 để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất.

Tin liên quan