Dấu hiệu nợ khó đòi

Khách nợ tìm mọi cách để lần tránh, không cho tiếp xúc liên lạc được.

- Khách nợ tìm mọi cách để lần tránh, không cho tiếp xúc liên lạc được.

-  Khách nợ đã rất nhiều lần hứa và cam kết nhưng không thanh toán .

-  Khách nợ có thanh toán nhưng chỉ thanh toán với giá trị rất thấp so với số công nợ còn lại.

-  Hồ sơ còn thiếu về mặt pháp lý để chứng minh khoản công nợ do: . Đối với hồ sơ phát sinh do XDCB, gia công xây lắp.

  
-  Thiếu biên bản quyết toán, nghiệm thu

-  Các bên còn tranh chấp về khỏan công nợ (chưa có đối chiếu, xác nhận nợ)

-  Điều khoản thanh toán phụ thuộc vào cơ quan khác: Chủ đầu tư, cơ quan cấp thẩm quyền …hoặc các điều kiện bắt buộc khác.

           . Đối với hồ sơ phát sinh do mua bán hàng hóa dịch vụ

-  Thiếu biên bản giao nhận hàng hóa

-  Các bên không thống nhất được số lượng, giá trị hàng hóa đã giao

-  Khách hàng lấy lý do hàng hóa dịch vụ kém chất lượng, không bán được

-  Khách nợ đưa ra lý do là chưa cung cấp đủ chứng từ tài liệu liên quan đến hàng hóa (hàng hóa nhập khẩu).

-> Khi vụ việc đã gặp phải trường hợp nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế nếu nhận thấy nếu tự bản thân Doanh nghiệp đi thu hồi sẽ rất khó, khả năng thành công sẽ cao và thời gian bị kéo dài, cần có phương án phối hợp với một đơn vị chuyên nghiệp thu hồi nợ.

Tin liên quan