Cách đòi nợ khéo doanh nghiệp hiệu quả

Đòi nợ khéo là một kỹ năng quan trọng và có tác động lớn đến kết quả đòi nợ doanh nghiệp có thành công hay không. Đòi nợ khéo không có nghĩa là phương pháp đòi nhẹ nhàng, không tạo áp được sức ép cho bên nợ. Vậy. làm cách nào đòi nợ nhẹ nhàng nhưng bên nợ vẫn phải có phương án hợp tác, trả nợ. Sau đây luật DAC xin chia sẻ các bước đòi nợ khéo Doanh nghiệp như sau:

 

 

1.Xác định nguyên nhân:

Trước khi đòi nợ, bạn cần xác định nguyên nhân vì sao bên nợ không trả nợ đúng hạn. Có thể do họ gặp khó khăn tài chính hoặc có vấn đề về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn

2.Xác minh khả năng thanh toán:

Bạn cần thu thập xác minh về tình trạng hoạt động, điều kiện tài chính và khả năng thanh toán của bên nợ.Để xác định được yếu tố này bạn cần quan sát về quy mô hoạt động công ty, số lượng nhân viên; tình trạng nợ lượng nhân viên, tình trạn nợ ngân hàng, nợ các đối tác bạn hàng cũng như việc sản xuất kinh doanh của bên nợ.

3.Xác minh thái độ, thiện chí của bên nợ:

Trước hết bạn xem khoản nợ của bạn đã quá hạn bao lâu; lần gần nhất họ trả nợ khi nào. Số tiền và số lần trả nợ có đảm bảo không hay bên nợ chỉ trả nhỏ giọt và đã rất lâu họ không trả. Ngoài khoản nợ của bạn, họ còn nợ, chiếm dụng tiền hàng của các bạn hàng đối tác không. Hiện tại quan điểm giải quyết của bên nợ thế nào, đồng ý trả nợ hay không. Bên nợ có phải là đối tượng hứa hẹn nhiều lần nhưng không trả hay họ không hứa hẹn, chỉ khi nào có điều kiện trả nợ họ mới trả.

4.Thường xuyên bám sát, liên hệ với bên nợ

Bạn cần liên hệ với bên nợ để tìm hiểu về tình hình của họ và nhắc nhở về khoản nợ của mình. Hãy thể hiện sự quan tâm và tôn trọng đối tác của mình.

5. Thương lượng đưa ra giải pháp:

Bạn có thể đưa ra các giải pháp để giúp bên nợ trả nợ. Nếu bên nợ gặp khó khăn tài chính, bạn có thể thương lượng về thời gian trả nợ hoặc giảm số tiền nợ. Hãy đưa ra các lựa chọn khác nhau để bên nợ có thể chọn lựa.

6.Sử dụng dịch vụ đòi nợ chuyên nghiệp:

Nếu bên nợ không trả nợ sau khi bạn đã thực hiện các bước trên, bạn có thể sử dụng dịch vụ đòi nợ chuyên nghiệp để giúp bạn thu hồi nợ một cách hiệu quả và không gây ảnh hưởng đến quan hệ kinh doanh của bạn.

Tin liên quan